053/4413408     0948 112 565     info@zpmpnasdom.sk

Dobrovoľnícka činnosť

Dobrovoľnícka činnosť v podmienkach DSS „Náš dom“

Organizácia využíva aj podporné formy zamestnávania, najmä zo skupiny aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (napr. dobrovoľnícku činnosť v zmysle § 52a tohto zákona), ako aj iné formy pracovnej súčinnosti s občianskou verejnosťou z prostredia komunity, žijúcej, resp. pracujúcej v meste Spišská Nová Ves (napr. dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníckej činnosti v znení neskorších predpisov).