053/4413408     0948 112 565     info@zpmpnasdom.sk

Kontakt

Identifikačné údaje

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi

Sídlo organizácie: Chrapčiakova 13, 052 01 Spišská Nová Ves,
Právna forma: občianske združenie,
Poskytovaná forma sociálnej služby: Domov sociálnych služieb „Náš dom“

IČO: 31274838, DIČ: 2021428728

tel.: 053/4413408
e-mail: info@zpmpnasdom.sk

Štatutárny orgán: JUDr. Peter Demek, PhD.
tel.: 0948 112 565