053/4413408     0948 112 565     info@zpmpnasdom.sk

Kalkulačný list – výpočet úhrady za poskytovanie sociálnej služby