053/4413408     0948 112 565     info@zpmpnasdom.sk

Úvod

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Spišskej Novej Vsi

Vitajte na stránke občianskeho združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Veríme, že Vám v krátkosti predstavíme naše združenie a prácu, ktorú spolu s Vami, ľuďmi dobrého srdca združenie vykonalo.